-- 12/01/2018

Després de dos estius molt negatius, les dades del final de campanya ens donen unes xifres de nombre d’incendis properes a la mitjana de les dels últims 25 anys.

L’any 2016 vam viure moments bastant complicats pel que fa a la meteorologia, fet que es va traduir en una campanya amb un nombre molt important d’incendis i d’hectàrees cremades. Durant el 2017 les temperatures no han sigut tan crítiques i la humitat ha estat més elevada. Tots aquests factors han ajudat a fer que la situació es normalitzés i els resultats d’aquest 2017 milloressin els dels dos últims anys.

Així, el nombre d’incendis registrats en tot l’àmbit metropolità, 104, ha estat per sota del nombre d’incendis del 2016 i 2015, reduint-se un 24% respecte de l’any anterior i un 7% respecte del 2015.

Pel que fa a l’àmbit de Collserola, la superfície cremada ha estat de 10,6 ha, repartida en 44 incendis, un 40% menys que l’any passat, i ha cremat un 75% menys de superfície forestal que el 2016. Les dades suposen tornara les xifres habituals després de dos estius molt negatius.

Durant els mesos en què el risc d’incendi augmenta s’activa el Dispositiu de Prevenció d’Incendis Forestals (DPI) a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest 2017, i tenint en compte la bonança meteorològica, la campanya es va iniciar el 29 de maig i va finalitzar a mitjans de setembre. Durant aquest període han estat actius els punts de vigilància fixa des de les torres de guaita del Parc i àrees properes (13 punts), el dispositiu de vigilància mòbil i la central de coordinació de tot el dispositiu de l’AMB situada a la seu dels Serveis Tècnics del Parc. Des de la Central d’Incendis, al Parc de Collserola, durant la temporada de vigilància forestal –de finals de maig a mitjan setembre– es declaren les prealertes d’incendi del Parc, que s’envien als diferents cossos que treballen en l’extinció d’incendis.

Malauradament, el 2018 ha començat amb un important incendi, el dia 1 de gener, a la zona del Garraf, al municipi de Castelldefels. S’han cremat gairebé 7 ha, de les quals, 6,5 ha eren de matolls i 0,26 d’arbrat, afectant 70 pins blancs joves.

 

SECTOR

Núm. de focs

Superfície total (Ha)

Arbrat (Ha)

Collserola

44

10,6

9,6

Garraf

36

9,4

6,1

Marina

15

21,2

20,6

Vallès

9

1,7

0,9

Total AMB

104

42,9

37,2

 

Els treballs a l’hivern, essencials per a la prevenció

Els Serveis Tècnics del Parc treballen durant tot l’any per disminuir al màxim les causes que provoquen els incendis:

  • Es realitzen campanyes informatives.
  • S’actua sobre el terreny per reduir la combustibilitat realitzant franges de prevenció d’incendis, que n’eviten la propagació.
  • Es fa el manteniment dels camins de la xarxa bàsica, per tal que els bombers puguin accedir a totes les zones del Parc i als punts d’aigua, per garantir el bon funcionament dels hidrants.
  • Es neteja la brossa dels marges de carreteres i camins i alhora també es fa el seguiment de les línies elèctriques que travessen el Parc.
compartir