Educació Primària - 5è, 6è
Activitat per conèixer la diversitat i característiques de plantes del bosc de Collserola i les seves adaptacions davant certs fenòmens: les condicions del clima mediterrani, els mecanismes de pol·linització i dispersió de llavors, etc. La proposta comprèn una part de treball experimental de camp i una part de treball de laboratori.

Objectius:
• Conèixer la flora de Collserola.
• Analitzar les característiques de les plantes i les relacions que
s'estableixen entre les espècies i el medi a partir d’exemples concrets (processos de pol·linització, formació del fruit i dispersió de les llavors).
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Treball cooperatiu en grup.
• Debat dirigit i discussió de casos.

Lloc de realització: Can Coll CEA
Carretera BV-1415 de Cerdanyola a Horta, km2.
Tel. 93 692 03 96
activitatscancoll@parccollserola.net
Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 3 h


Preu: 132 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’equipament fins a les 16 h.