Educació Primària - 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è
Programa pedagògic per dinamitzar la participació activa de la comunitat educativa en la conservació del medi ambient. Comprèn una part a l’aula, dedicada a despertar l’interès per la conservació de la natura i sensibilitzar envers les principals problemàtiques ambientals; i una segona part en forma de jornada de participació en la qual es porten a terme accions de millora i cura del Parc Natural de Collserola.

Objectius:
• Valorar la importància dels espais naturals protegits en el foment d’hàbits de vida saludables i sostenibles.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten la conservació de la biodiversitat.
• Adquirir actituds de respecte i estima envers el patrimoni històric i cultural i per la natura.
• Participar activament de la conservació de la biodiversitat i del patrimoni històric i artístic del Parc.

Capacitats/competències:
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
• Coneixement i la interacció amb el món físic.
• Artística i cultural.
• Social i ciutadana.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Metodologia:
• Aprenentatge i servei.
• Aprenentatge basat en problemes.
• Aprenentatge basat en projectes.
• Aprenentatge basat en la construcció i el disseny.
• Treball cooperatiu.

Lloc de realització: Can Coll CEA
Carretera BV-1415 de Cerdanyola a Horta, km2.
Tel. 93 692 03 96
activitatscancoll@parccollserola.net
Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 3 h


Preu: 132 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’equipament fins a les 16 h.