Educació Infantil - I2, I3, I4, I5 | Educació Primària - 1r, 2n
Activitat de descoberta del medi rural en contacte directe amb els animals de la granja de Can Coll. La proposta comprèn la preparació del menjar (visita als horts i als camps, molí de cereals), la visita als corrals i al galliner per observar els animals i repartir-los el menjar i el treball a l'aula rural per conèixer el cicle de vida dels pollets.

Objectius:
• Conèixer els animals de la granja.
• Comparar les diferències morfològiques i de comportament dels animals.
• Identificar les necessitats dels éssers vius: menjar, beure, benestar animal.
• Experimentar una vivència de gaudi de la natura, positiva i motivadora.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura i el patrimoni històric i cultural del món rural.

Capacitats/competències:
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats
socials i culturals.
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Aprendre a aprendre.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en la consciència.

Lloc de realització: Can Coll CEA
Carretera BV-1415 de Cerdanyola a Horta, km2.
Tel. 93 692 03 96
activitatscancoll@parccollserola.net
Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 1:30 h


Preu: 72 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’equipament fins a les 16 h..