Educació Secundària - 1r, 2n, 3r, 4t | Batxillerat - 1r, 2n | Cicles Formatius
Activitat per conèixer i interpretar la vegetació de Collserola. La proposta comprèn la identificació de les espècies vegetals més característiques amb l’ajuda de claus dicotòmiques i l’estudi de parcel·les experimentals a l’interior d’un hàbitat d’alzinar i a l’interior d’un hàbitat de pineda. L’anàlisi comparativa dels dos ambients forestals ajudarà a entendre la relació entre els paràmetres ambientals, la composició i estructura de la vegetació i els efectes de la intervenció humana.

Objectius:
• Conèixer la flora de Collserola i les relacions que s'estableixen
entre les espècies i el medi.
• Analitzar la influència dels factors ambientals i antròpics en la
dinàmica dels ecosistemes.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten la
conservació de la biodiversitat.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.
• Ciència i tecnologia.
• Consciència i expressió cultural.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Treball cooperatiu en grup.
• Pensament visual.
• Debat dirigit i discussió de casos.

Lloc de realització: Can Coll CEA
Carretera BV-1415 de Cerdanyola a Horta, km2.
Tel. 93 692 03 96
activitatscancoll@parccollserola.net
Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 4 h


Preu: 158 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 1


Observacions: