Educació Infantil - I4, I5 | Educació Primària - 1r, 2n
Activitat de descoberta activa del medi rural i de les feines quotidianes de la granja de Can Coll. La proposta comprèn participar activament i en contacte directe amb els animals del conjunt de les tasques diàries que els grangers i les grangeres fan per procurar la cura i el benestar del bestiar, des de preparar i repartir el menjar (fer la collita als horts i els camps, treballar amb el molí de cereals) fins a la neteja dels corrals i quadres.

Objectius:
• Conèixer els animals de la granja.
• Comparar les diferències morfològiques i de comportament dels animals.
• Identificar les necessitats dels éssers vius: menjar, beure, benestar animal.
• Conèixer els productes al camp i relacionar-los amb el quotidià.
• Experimentar i valorar l’esforç físic de les feines de pagès.
• Adquirir actituds de respecte i estima envers la natura i el patrimoni històric i cultural del món rural.

Capacitats/competències:
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats
socials i culturals.
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en la consciència.
• Treball cooperatiu en grup.

Lloc de realització: Can Coll CEA
Carretera BV-1415 de Cerdanyola a Horta, km2.
Tel. 93 692 03 96
activitatscancoll@parccollserola.net
Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 3 h


Preu: 132 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’equipament fins a les 16 h..