Educació Primària - 3r, 4t, 5è, 6è
Activitat per descobrir i analitzar la biodiversitat dels hàbitats de riera. La proposta comprèn el treball experimental de mostreig i identificació dels organismes que hi viuen i fan de bioindicadors del nivell de qualitat de l’aigua. Alhora es reflexiona sobre la importància dels recursos hídrics pel conjunt d'éssers vius i les principals problemàtiques de conservació que afecten aquests ecosistemes.

Objectius:
• Conèixer la biodiversitat dels ambients de riera.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Valorar la importància ecològica i social de l'aigua.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten els ecosistemes aquàtics i les bones pràctiques de conservació.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Treball cooperatiu en grup.
• Debat dirigit i discussió de casos.

Lloc de realització: Can Coll CEA
Carretera BV-1415 de Cerdanyola a Horta, km2.
Tel. 93 692 03 96
activitatscancoll@parccollserola.net
Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 3 h


Preu: 132 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 1


Observacions:es pot fer ús de l’equipament fins a les 16 h.