Educació Primària - 3r, 4t, 5è, 6è
Programa de descoberta de la vegetació de Collserola a través de la identificació dels principals arbres i arbusts del Parc, l’estudi de les diferències entre les zones de solell i obaga i de les relacions que s'estableixen entre els factors ambientals i els éssers vius. Comprèn diferents activitats autoguiades pel professorat a partir de les propostes i recursos pedagògics oferts per l’equip educatiu del Parc, com ara el treball experimental al camp, l’ús d’aparells de mesura i de guies d’identificació.

Objectius:
• Conèixer la flora de Collserola.
• Identificar els estrats de vegetació d'un bosc: arbres, arbusts, herbes i lianes.
• Analitzar la influència dels factors ambientals i antròpics en la dinàmica dels ecosistemes (bosc de solell i bosc d'obaga).
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

Metodologia:
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Aprenentatge basat en el joc.
• Treball cooperatiu en grup.

Lloc de realització: Can Coll CEA
Carretera BV-1415 de Cerdanyola a Horta, km2.
Tel. 93 692 03 96
activitatscancoll@parccollserola.net
Com arribar-hi

Activitat autoguiada pel professorat


Durada: variable


Preu: 53 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’equipament fins a les 16 h.