Batxillerat - 1r, 2n | Cicles Formatius | Graus Universitaris
Activitat d’aproximació al coneixement de les diferents comunitats de vegetació del Parc Natural de Collserola. La proposta analitza de manera experimental els factors ambientals que determinen aquests ambients (l'orientació, el relleu, l’altitud, etc.) i la identificació de la seva flora i la fauna més habitual.

Objectius:
• Conèixer la biodiversitat de Collserola.
• Analitzar les característiques dels éssers vius i les relacions que s'estableixen entre les espècies i el medi.
• Analitzar la influència dels factors ambientals i antròpics en la dinàmica dels ecosistemes.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Ciència i tecnologia.
• Social i cívica.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Treball cooperatiu en grup.
• Debat dirigit i discussió de casos.

Lloc de realització:

Centre d’Informació del Parc

Ctra. BV1462 de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7
Tel. 93 280 35 52
activitatsci@parccollserola.net

Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 4 h


Preu: 158 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera..