Educació Secundària - 1r, 2n, 3r, 4t | Batxillerat - 1r, 2n | Cicles Formatius | Graus Universitaris | Educació d'adults
Activitat de descoberta de la biodiversitat i del patrimoni històric i cultural de Collserola a través de l’activitat física a l’aire lliure. La proposta es porta a terme als itineraris senyalitzats que recorren els entorns del Centre d’Informació del Parc.

Objectius:
• Conèixer la biodiversitat de Collserola.
• Conèixer el patrimoni històric i artístic del Parc.
• Valorar la importància dels espais naturals protegits en el foment d’hàbits de vida saludables i sostenibles.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Social i ciutadana.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Ciència i tecnologia.
• Social i cívica.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Debat dirigit i discussió de casos.

Lloc de realització:

Centre d’Informació del Parc

Ctra. BV1462 de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7
Tel. 93 280 35 52
activitatsci@parccollserola.net

Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 3 h


Preu: 132 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 4


Observacions:es pot fer ús de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera..