Educació Secundària - 1r, 2n, 3r, 4t
Activitat per aprofundir en el coneixement de la biodiversitat dels boscos del Parc Natural. La proposta comprèn la identificació de les plantes que componen les comunitats forestals més habituals a Collserola, així com l’estudi i seguiment de la fauna i l’anàlisi de les relacions que s’estableixen entre els éssers vius i l’ecosistema.

Objectius:
• Conèixer la biodiversitat dels ambients de bosc.
• Analitzar les característiques dels éssers vius i les relacions que s'estableixen entre les espècies i el medi.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten la conservació de la biodiversitat.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en recerca.

Lloc de realització:

Centre d’Informació del Parc

Ctra. BV1462 de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7
Tel. 93 280 35 52
activitatsci@parccollserola.net

Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 3 h


Preu: 158 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera..