Educació Primària - 5è, 6è | Educació Secundària - 1r, 2n
Activitat de descoberta del pantà de Vallvidrera i dels ambients naturals que l'envolten. La proposta comprèn un itinerari de recerca sobre els elements arquitectònics i els usos de l’aigua en aquest espai singular de Collserola, així com de la biodiversitat dels ambients aquàtics del Parc Natural.

Objectius:
• Conèixer la biodiversitat dels ambients aquàtics del Parc.
• Analitzar les característiques dels éssers vius i les relacions que
s'estableixen entre les espècies i el medi.
• Conèixer l’evolució històrica dels usos de l’aigua a Collserola.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten els ecosistemes aquàtics, en particular la presència d’espècies bioinvasores, i les bones pràctiques de conservació.
• Valorar la importància ecològica i social de l'aigua.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Capacitats/competències:
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

Metodologia:
• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Treball cooperatiu en grup.

Lloc de realització:

Centre d’Informació del Parc

Ctra. BV1462 de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7
Tel. 93 280 35 52
activitatsci@parccollserola.net

Com arribar-hi

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: 3 h


Preu: 132 € per grup classe.


Màxim grups/classe per dia: 2


Observacions:es pot fer ús de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera..