Educació Secundària - 1r, 2n, 3r, 4t | Batxillerat - 1r, 2n | Cicles Formatius | Graus Universitaris | Educació d'adults
Programa pedagògic que vol fomentar la implicació de l’alumnat en la gestió del Parc a través de vivències i experiències motivadores que contribueixin a formar una ciutadania crítica, activa i participativa. El projecte de col·laboració que s’elabora conjuntament entre els centres educatius i els tècnics del Parc, parteix de les inquietuds dels participants i de la realitat quotidiana de Collserola i es concreta cada any en un pla de treball i un calendari d’accions, com ara l’arranjament de fonts, el manteniment i millora de camins i senders o el seguiment de la biodiversitat, entre d’altres.

Objectius:
• Valorar el patrimoni natural, històric i artístic del Parc.
• Valorar la importància dels espais naturals protegits en el foment d’hàbits de vida saludables i sostenibles.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten la conservació de la biodiversitat.
• Adquirir actituds de respecte i estima envers el patrimoni històric i cultural i per la natura.
• Participar activament de la conservació de la biodiversitat i del patrimoni històric i artístic del Parc.

Capacitats/competències:
• Coneixement i la interacció amb el món físic.
• Artística i cultural.
• Social i ciutadana.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Ciència i tecnologia.
• Social i cívica.

Metodologia:
• Aprenentatge i servei.
• Aprenentatge basat en problemes.
• Aprenentatge basat en projectes.
• Aprenentatge basat en la construcció i el disseny.
• Treball cooperatiu.

Lloc de realització: Tot el Parc Natural de Collserola

Tel. 93 280 35 52
participacio@parccollserola.net

Activitat guiada per l’equip d’educació del Parc


Durada: variable


Preu: a concretar


Màxim grups/classe per dia: a concretar


Observacions:inscripcions durant tot l’any a través de correu electrònic (participacio@parccollserola.net).