Espai on trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen a la plantilla del Consorci. La OFERTA PÚBLICA inclou places per accedir a la plantilla del Consorci del Parc de Collserola i a INTERINATGES I BORSES DE TREBALL, els llocs a cobrir mitjançant nomenament interí i convocatòries per establir borses de treball.
Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2017
(personal funcionari)Torn: lliure
ArquitecteEscala Administració especial
Subescala tècnicaClasse tècnica superior
Grup i subgrup professional: A1

Anunci publicació BOPB

Anunci publicació BOE

Anunci publicació DOGC

Fitxa descriptiva lloc de treball

Des de l’11 al 30 de novembre de 2017

Instància


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2016
(personal laboral)Torn: Promoció internaOperàri/àries de camp i prevenció d’incendisGrup i subgrup professional C2Anunci convocatòria DOGC

Anunci publicació BOPB

Des del dia 11 fins al 30 d’agost de 2017

Anunci persones admeses i excloses Anunci convocatòria

1a prova fase oposició
16/10/2017

Anunci resultat final

16/10/2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2016
(personal funcionari)Torn: Promoció interna02/16
TAG
GestióGrup i subgrup professional A2Anunci convocatòria DOGC

Anunci publicació BOPB

Del 9 al 28 de novembre de 2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2016
(personal funcionari)Torn: Promoció interna03/16
AdministratiuGrup i subgrup professional C1Anunci convocatòria DOGC

Anunci publicació BOPB

Del 9 al 28 de novembre de 2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2016
(personal funcionari)Torn: Promoció interna04/16
Auxiliar d`´us públic, divulgació i educació ambientalGrup i subgrup professional C1Anunci convocatòria DOGC

Anunci publicació BOPB

Del 9 al 28 de novembre de 2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

05/16
Oficial

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

Anunci publicació BOPB

De l’1 al 20 de desembre de 2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

06/16
Auxiliar administratiu

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

Anunci publicació BOPB

De l’1 al 20 de desembre de 2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

07/16
Oficial

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

Anunci publicació BOPB

De l’1 al 20 de desembre de 2017


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2016

Torn: Lliure

Tècnic auxiliar d’obres

Grup i subgrup professional C1

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Anunci convocatòria BOE

Anunci publicació BOPB

Finalitzat el dia 12 de juliol de 2017

Anunci admesos i exclosos

Anunci admesos i exclosos definitiu

Anunci convocatòria

Català

12/09/2017

1a prova fase oposició

19/09/2017

Anunci català i primera fase oposició

26/09/2017

Anunci resultats finals procès selectiu

Anunci nomenament BOPB

Anunci nomenament DOGC


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2011

Biòleg

Grup i subgrup professional A1

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Anunci convocatòria BOE

Anunci publicació BOPB

Finalitzat el 21 de setembre de 2015

Tribunal qualificador

Relació provisional

19/10/2015

Relació definitiva

Català

03/11/2015

1a prova fase oposició

14/12/2015

2a prova fase oposició

10/02/2016

Català

03/11/2015

1a prova fase oposició

19/01/2016

2a prova fase oposició

19/02/2016

Fase concurs i resultats finals

Anunci resultat final


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2011

Arquitecte tècnic

Grup i subgrup professional A2

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Finalitzat el 04/05/2015

Data publicació:

Relació provisional
11/06/2015

Relació definitiva
10/07/2015

Català:
30/06/2015

1ª prova fase oposició:
16/09/2015

2ª prova fase oposició:
09/10/2015

Català:
09/07/2015

1ª prova fase oposició:
18/09/2015

2ª prova fase oposició:
26/10/2015

Fase concurs i resultats finals:
26/10/2015

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
 

Personal administratiu

Grup i subgrup C1

Anunci convocatòria

Finalitzat el 2 d’agost de 2017

Anunci

Anunci persones admeses i excloses provisional

Anunci admesos i exclosos definitiu

Anunci convocatòria 

Català

27/09/2017

1a prova fase oposició

02/10/2017

  2a prova fase oposició

17/10/2017

  Fase concurs: termini presentació mèrits

 Fins al 17/10/2017

Anunci català i subprova teòrica

05/10/2017

Subprova teòrica i solucionari

Anunci resultat final

18/10/2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
Personal tècnic mitjà d’ús públic, divulgació i educació ambiental

Grup i subgrup A2

Anunci convocatòria

Finalitzat el 2 d’agost de 2017

Anunci

Anunci persones admeses i excloses provisional

Anunci admesos i exclosos definitiu

Anunci convocatòria 

Català

27/09/2017

1a prova fase oposició (prova escrita)

04/10/2017

 2a prova fase oposició (prova oral)

31/10/2017

  Fase concurs: termini presentació mèrits

 Fins al 31/10/2017

Anunci resultats català, prova escrita i convocatòria horaris prova oral

25/10/2017

Anunci resultats prova oral

31/10/2017

Anunci resultats fase concurs

09/11/2017

Anunci resultats finals

09/11/2017