-- 30/06/2022

  • Ha redactat el Projecte d’infraestructures bàsiques d’incendis forestals amb l’objectiu de reduir la capacitat de propagació dels grans incendis forestals i facilitar-ne l’extinció, que complementarà el dispositiu existent
  • Aquest projecte s’emmarca en el Pla de prevenció d’incendis 2022-2025 que suposa una inversió total de més de 72 milions d’euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural invertirà aquest any 1 milió d’euros per portar a terme actuacions de prevenció d’incendis a l’entorn del Parc Natural de la Serra de Collserola per protegir la seva biodiversitat i garantir la seguretat de les persones que hi viuen.

 

El dimecres 29 de juny es va presentar a la seu del Consorci del Parc el nou Pla de millora de les infraestructures de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb la presència del secretari d’Agenda Rural, Oriol Anson, i la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas i Olea, acompanyats del gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Raimon Roda. El projecte ha estat impulsat i elaborat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb la participació del Parc Natural de la Serra de Collserola i els Bombers de la Generalitat i de Barcelona, ajuntaments i altres institucions de la zona. Aquest document, que s’ha estat elaborant durant dos anys, té una vigència indefinida mentre no es produeixin canvis importants en el medi.

 

Els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) són zones amb un gran risc d’incendi forestal i amb una continuïtat de la massa forestal en la qual es poden produir grans incendis. Per això, és imprescindible planificar la prevenció i dotar-los d’una infraestructura bàsica de prevenció d’incendis (àrees de baixa càrrega de combustible, pistes forestals estratègiques i punts de reserva d’aigua), recolzada al territori i amb coherència supramunicipal per facilitar l’actuació dels mitjans d’extinció en cas d’incendi forestal.

Actuacions en 2.000 hectàrees, 36 punts estratègics i 16 nous punts d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals

El PPP de Collserola defineix les zones amb gran risc d’incendi i amb continuïtat de la massa forestal en les quals es poden produir Grans Incendis Forestals (GIF). L’objectiu principal és definir aquelles infraestructures que permetin reduir la capacitat de propagació d’aquests incendis i facilitar-ne l’extinció. A partir del recull i anàlisi de la informació del territori i incendis històrics, el document tècnic proposa la infraestructura bàsica necessària per portar a terme. Fins ara hi havia hagut una intensa labor de planificació i execució per part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola dels diferents ajuntaments i de la Generalitat focalitzada en evitar la ignició i la propagació d’incendis de caràcter menor, més habituals a la serra. Ara, aquest nou instrument de planificació i gestió aporta una visió general del massís per evitar els grans incendis forestals.

 

El treball conjunt d’una Comissió Tècnica de redacció ha permès la delimitació acurada dels punts estratègics de gestió, la compatibilitat amb altres factors relacionats amb l’ús públic, així com amb els valors a protegir.

 

El document contempla 36 punts estratègics on actuar en unes 2.000 hectàrees i preveu l’execució de 16 nous punts d’aigua per a extinció d’incendis forestals i l’ampliació de 8 dels existents. El pressupost estimat per poder desenvolupar aquest projecte és de 3M € i el Departament d’Acció Climàtica en destinarà   1M € aquest mateix 2022.

 

Concretament, aquest any s’actuarà en 7 punts estratègics realitzant per exemple aclarides d’arbres, desbrossada de matolls o tractaments de restes vegetals. S’actuarà en 255 hectàrees i es realitzaran 7 ampliacions de punts d’aigua, cinc a Barcelona, un a Sant Cugat del Vallès i un a Molins de Rei.

 

Un projecte emmarcat en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2022- 2025

El Departament invertirà 72 milions d’euros en el Pla de prevenció d’incendis 2022-2025 per preparar els boscos de Catalunya per fer front a l’emergència climàtica i els incendis de sisena generació. El nou pla multiplica per 6 el pressupost anual destinat a aquesta matèria, que passa de 3.128.000 € l’any 2021 a 18.128.000 € aquest any 2022.

 

Aquesta important inversió pressupostària s’emmarca en una situació d’emergència climàtica que fa els boscos de Catalunya més vulnerables que mai als incendis forestals. Amb les diferents línies d’actuació que es duran a terme, es pretén protegir i conservar els ecosistemes forestals de Catalunya amb un paisatge que també ajudi i faciliti que els incendis es puguin apagar.

Collserola, un territori vital per a la ciutadania metropolitana que cal preservar

La serra de Collserola està situada al centre de l’àrea metropolitana de Barcelona. Ocupa una superfície de prop de 10.000 hectàrees distribuïdes en nou municipis. Els valors ambientals de la serra i la seva posició estratègica configuren un espai natural protegit d’alta importància sotmès a moltes pressions.

 

La posada en marxa del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis forestals del Perímetre de protecció prioritària (PPP) de Collserola ampliarà les infraestructures i les accions del Dispositiu de Prevenció d’Incendis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona existent, que abasta els 36 municipis metropolitans i que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola conjuntament amb el Pla de Vigilància d’Incendis (PVI) de la Diputació de Barcelona.

compartir