-- 31/10/2018

Durant el mes d’octubre s’ha realitzat el mapatge, la campanya divulgativa i els tractaments a diferents punts del Parc

Durant la tardor s’ha iniciat la campanya d’enguany d’aquest projecte amb la realització de diferents accions de manera paral·lela: La continuació del mapatge dels ailants situats dins les cases dels diferents barris i el seguiment dels arbres tractats anteriorment, i el començament del tractament herbicida. Enguany s’ha fet l’acció de divulgació porta a porta a la zona de Vallvidrera amb un doble objectiu: explicar als veïns la problemàtica i demanar la seva col·laboració, i detectar els ailants existents.

L’any 2014 es va iniciar el projecte de participació en l’erradicació de l’ailant amb la col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sta. Maria de Vallvidrera- Mas Sauró en la gestió de l’Ailant a la serra. El que inicialment era una activitat de divulgació d’aquesta planta exòtica invasora, va continuar amb el mapatge de la zona i la mediació amb els veïns i veïnes perquè els tècnics dels Consorci poguessin fer el tractament. La valoració positiva de l’experiència per ambdues bandes, va animar a repetir-la i fer-la extensiva a altres barris i per tant, a altres associacions i entitats.

En l’actualitat és un escenari de treball conjunt del Consorci, diferents ajuntaments, algunes associacions veïnals i ambientalistes del territori del Parc i algun centre escolar.

El projecte aprofita la xarxa associativa i veïnal per divulgar la problemàtica de l’ailant, augmentar el coneixement sobre la seva distribució i controlar-la. Ha estat molt important l’aportació que han fet aquestes entitats del coneixement del seu entorn, a l’hora de fer el mapeig de la distribució dels arbres i el seguiment de l’eficàcia dels tractaments, i sobretot clau perquè els veïns i veïnes accedissin a donar permís per fer-los. La part que ha resultat més difícil de solucionar ha estat el cost de la tala dels arbres. Les solucions han estat diverses: subvencions, ajuts dels ajuntaments, etc.

Fins a l’actualitat hi han participat de forma més o menys activa en funció de les seves possibilitats o interessos: l’AVIP del Mas Guimbau i Can Castellví, l’AVV El Sanatori (El Rectoret), l’AVV de Vallvidrera, l’AiGA de Sol i Aire, l’AVP La Floresta, l’Associació El Mussol, l’AVV Can Cortès i l’escola Pare Damià SSCC de Barcelona. Aquest 2018 s’hi ha afegit la Fundació Collserola i l’INS Rubió i Tudurí.

Dels més de 71.824 arbres que el Consorci ha tractat des de l’any 2004 fins al 2017, vora 2.000 estaven en parcel·les privades o s’han detectat gràcies al treball de les entitats. Cal recordar que del 2007 al 2016 un grup de persones participants en el projecte Voluntaris de Collserola ja va col·laborar en el coneixement de la distribució de l’ailant a Collserola.

Donat que la tasca d’erradicació de l’ailant és inacabable, unir forces és l’única solució. Cal doncs seguir treballant en aquest línia.

compartir