-- 31/10/2017

La Companyia ha soterrat dues línies i ha instal·lat un nou centre de transformació a tocar de la carretera d’Horta a Cerdanyola, a prop del Forat del Vent. L’actuació forma part de les accions previstes dins el conveni de col·laboració signat entre l’empresa i el Consorci per racionalitzar la xarxa que travessa el Parc. 

Endesa ja ha soterrat dues línies elèctriques que es troben dins els límits del Parc Natural de la Serra de Collserola per eliminar-ne la xarxa aèria. Concretament, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès i a tocar de la carretera d’Horta a Cerdanyola, que va des del barri barceloní fins a la ciutat vallesana. Es tracta d’una zona molt propera al coll del Forat del Vent, un petit pas de muntanya, i al restaurant Casa Juaco.

Aquesta és una de les 37 actuacions que es realitzaran fins el 2019, emmarcades en un conveni signat entre la Companyia i el Consorci, i amb una inversió total aportada íntegrament per Endesa de prop de 4,5 milions d’euros.

En aquest sentit, s’han obert dues rases per canalitzar i estendre el nou cablejat d’alumini de mitjana i baixa tensió, un material que millora les condicions de seguretat de la infraestructura. A més, també s’ha instal·lat un nou centre de transformació que queda integrat a la clotada de la muntanya, unit a una paret de roques, i que permetrà eliminar un punt de transformació aeri situat sobre un dels suports que es retiraran. El nou centre s’ha construït seguint els últims paràmetres en tecnologia que gairebé no requereix manteniment i és de màxima seguretat.

Ara, un cop finalitzada la restricció per obres a l’espai natural durant els mesos d’estiu, aquestes dues noves línies subterrànies entraran en servei i es desconnectarà i eliminarà la xarxa aèria. En concret avui s’han retirat cinc suports metàl·lics – i se n’han substituït dos més per altres de més resistents adequats a la nova configuració de la xarxa–, 336 metres de línia de mitjana tensió a 11 kV, 33 aïlladors i un centre de transformació. La inversió total d’aquesta actuació és de prop de 83.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.

Aquesta actuació forma part de les  37 actuacions previstes en el conveni de col·laboració signat entre ambdues entitat per tal de racionalitzar i integrar la xarxa elèctrica, a més de beneficiar la qualitat del servei amb a la introducció de les últimes innovacions tecnològiques, tant pel que fa a les línies elèctriques aèries com per l’automatització i digitalització de la xarxa. Aquests treballs es portaran a terme en tres fases amb una inversió prevista del voltant d’1,5 milions d’euros anuals. El pla inclou, entre d’altres, la reducció d’un 19% del traçat aeri i la substitució d’un 21% del cablejat convencional per un nou sistema trenat que minimitza la seva presència en aquells punts on sigui impossible reconfigurar la xarxa o suprimir-la.

Ja al mes de maig Endesa va renovar tecnològicament una línia de mitjana tensió que es troba dins els límits de l’espai natural, concretament al terme municipal de Molins de Rei. A més, aquesta setmana també s’han retirat set suports de fusta, un transformador aeri i 290 metres de cablejat a tocar de la benzinera que hi ha a la carretera de la Rabassada, al terme municipal de Barcelona, i dos suports de fusta, un de metàl·lic, 190 metres de cablejat, 21 aïlladors i un interruptor aeri de la zona de Can Puig, entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i Barcelona.

 

A banda d’aquest projecte, anomenat Pla Collserola, i com a resultat de la col·laboració entre Endesa i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, cada any es realitzen plans de neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i des de l’any 1993 fins a l’actualitat s’han reconfigurat un total de 39,9 quilòmetres de línies elèctriques aèries en aquest Parc Natural, inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i de la Xarxa Natura 2000.

compartir