14/03/2017
  • La Companyia ha signat avui un conveni amb el Consorci del Parc Natural on es regulen les actuacions a desenvolupar en un període de tres anys
  • El pla inclou, entre d’altres, la reducció d’un 19% del traçat aeri i la substitució d’un 21% del cablejat convencional per un nou sistema trenat que minimitza la seva presència
  • Els treballs, a més, beneficiaran la qualitat del servei amb el reforç de la seguretat i la introducció de millores tecnològiques a instal·lacions i infraestructures

Barcelona, 14 de març de 2017

Endesa invertirà en els propers tres anys (2017-2019) prop de 4,5 milions d’euros al Parc Natural de la Serra de Collserola. L’objectiu és integrar i racionalitzar la xarxa elèctrica que travessa aquest espai natural singularment preservat enmig de l’àrea metropolitana de Barcelona. El pla d’actuacions s’emmarca en un conveni signat avui per ambdues parts, el qual reforça la col·laboració entre la Companyia i el Consorci, iniciada fa més de 20 anys.

Els treballs, que també beneficiaran la qualitat del servei gràcies a la introducció de les últimes innovacions tecnològiques, tant pel que fa a les línies elèctriques aèries com per l’automatització i digitalització de la xarxa, es portaran a terme en tres fases amb una inversió prevista al voltant d’1,5 milions d’euros cada any.

En concret, la Companyia realitzarà 37 actuacions que permetran reduir fins a un 19% les línies elèctriques que travessen les masses forestals gràcies a la reconfiguració de la xarxa ubicada en aquest entorn. Així, la infraestructura resultant tindrà capacitat d’absorbir la càrrega i els clients que depenen de la xarxa que serà desmantellada. En total es suprimiran més de 20 quilòmetres de cablejat aeri i se’n soterraran 7 més, mentre que també s’eliminaran 7 centres de transformació i 27 interruptors.

D’altra banda, Endesa substituirà un 21% de la xarxa aèria convencional per un nou sistema de cables aïllats i trenats en aquells punts on sigui impossible reconfigurar-la o suprimir-la. D’aquesta manera es canviaran 18,5 quilòmetres de cablejat de mitjana tensió per un altre tipus que reduirà notablement l’impacte visual  gràcies a una reducció important de les mides i de l’amplitud física de les línies. A més, també es realitzaran els mateixos treballs al cablejat de baixa tensió, concretament a 2,4 quilòmetres, ja que la resta del cablejat que hi ha d’aquestes característiques ja s’havia anat adaptant en campanyes anteriors. Així, la xarxa serà més robusta i resistent als fenòmens meteorològics adversos i a l’entorn, ja que les tres fases es mantindran unides, però aïllades, evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes. Alhora, també s’evitaran incidències com a conseqüència de contactes directes i es millorarà la protecció de l’avifauna en aquells punts més sensibles on poden produir-se accidents per col·lisió o electrocució.

Per últim, s’aplicaran innovacions tecnològiques que permetran reforçar la qualitat del subministrament de manera més eficient i sostenible. Així, per exemple, es substituiran un total de 33 dispositius de maniobra per uns de nous d’última generació, els quals fan la funció d’aïllar les instal·lacions en cas de produir-se una incidència.

D’entre les millores tecnològiques, també en destaca el canvi d’aïlladors de vidre i porcellana per uns nous de polimèrics. Aquests nous dispositius estaran fabricats a partir d’un compost a base de fibra de vidre i silicona i aportaran significatius avantatges respecte dels anteriors. En concret, tindran un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, com els trets dels caçadors.

Com a resultat de la col·laboració entre Endesa i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola cada any es realitzen plans de neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i des de l’any 1993 fins a l’actualitat s’han reconfigurat un total de 39,9 quilòmetres de línies elèctriques aèries en aquest Parc Natural, inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i de la Xarxa Natura 2000.

Fotografies
compartir

Més informació