La Salut o Santa Eulàlia de Madrona

MUNICIPI: El Papiol
SEGLE: Segle X
TIPOLOGIA: Medieval
ESTAT_CONS:

Situada al vessant sud del puig Madrona, al terme municipal del Papiol, l’ermita té una sola nau. Una part és preromànica, dels segles IX i X. El capitell de la finestra geminada correspon a finals del segle X. L’absis i les absidioles són semicirculars i amb decoració lombarda, del segle XI, que fou quan s’allargà la nau i es cobrí amb volta de canó.