Sant Adjutori

MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès
SEGLE: Segle X
TIPOLOGIA: Medieval
ESTAT_CONS:

Curiosa ermita de planta circular, que es troba en el camí de Sant Cugat a Sant Medir. La seva construcció és remonta al segle X, amb algunes reformes i ampliacions en segles posteriors.

L’any 2003 és va dur a terme un projecte de restauració de l’ermita i d’acondicionament del seu entorn immediat.