Sant Medir

MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès
SEGLE: Segle XI
TIPOLOGIA: Medieval
ESTAT_CONS:

Es té la primera notícia de l’ermita mercès a un document de l’any 1047, on Guitart, abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, fa establiment a un tal Riculf d’unes terres que afronten amb ?Domum S. Emeterii?. El 1145, l’abat de Sant Cugat va decidir establir deu homes en terrenys erms de les seves propietats, resolent que tindrien com a lloc de culte la capella de Sant Medir, l’indret on estava situada era molt solitari i tenia pocs feligresos. L’?Anno Domine, 1447? gravat conjuntament amb un relleu de la Santísima Trinitat, sobre el portal, significa una fita constructiva o d’algun fet històric relacionat en la seva història, un segle més tard s’inicià la fama del lloc de romeria que avui encara conserva. Des de l’any 1603 es pot datar el retaule major que malauradament desaparegué a causa d’un incendi l’any 1922: la fusteria era de Joan Stella, de Barcelona, la imatgeria de Pau Fornés, de Barcelona i la pintura de Bernat Vidal, de la parròquia de Sant Medir El 1804 es fundà la Germandat de Sant Medir a Sant Cugat i el 1830 la tradició de l’Aplec s’exten a la vila de gràcia, mercès a una prometença d’un tal Pere Vidal, forner d’aquest municipi i originari de Sant Cugat.