Font de Can Castellví

MUNICIPI: Barcelona
CONDICIONADA: SI

Situada a la confluència del camí de Can Castellví amb el Passeg del Grèvol al barri de Mas Guimbau (Vallvidrera) l’espai de la font es troba distribuït en diferents terrasses. Un corriol de suau pendent baixa des del Camí de Can Castellví fins la terrassa de la font. Abans d’arribar-hi però deixarem primer a una banda un conjunt de taules ombrejades per avellaners i a l’altra banda una petita rampa que s’enfila cap a la terrassa on hi ha el pou principal de la font original. Encara hi resta la maquinària de la bomba que Don Antonio Campreciós encarregà als Talleres Pfeiffer de Barcelona per treure l’aigua, en un principi amb tracció de sang. L’aigua es podia impulsar fins la propera masia de Can Castellvi o bé fins la font i la bassa que hi ha en les terrasses inferiors. Enclotada una mica més avall hi ha la font, reformada al 1925 i s’accedeix baixant 4 graons de totxo massís. En l’actualitat la font és de xarxa i funciona només en determinada franja horària. L’aigua sobreeix cap a una bassa, situada més avall, punt clau per la posta d’amfibis. L’arranjament inicial és de l’any 2008 i s’ha recondicionat morfològicament durant el 2020.