Un incendi de gran espectacularitat al turó d’en Segarra, al districte barceloní de Nou Barris, ha cremat un total 21,2 Ha de zona de matoll.

L’inici del foc, cap a les 12 h de dilluns 19 de setembre, es va localitzar a un punt proper a la carretera Alta de Roquetes, a la zona de la font de Santa Eulàlia. Al lloc es van desplaçar fins a 30 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. Cap a les 19 h es va donar per controlat i durant  tota la nit diferents dotacions de bombers han estat vigilant la zona. El nombre d’hectàrees cremades és de 21,2 ha, pràcticament la totalitat de les quals situades al municipi de Barcelona.

Gràcies a la intervenció dels mitjans, el foc -que havia pres unes grans dimensions- va poder ser controlat abans no baixés per la vessant vallesana del Parc. Les causes de l’incendi estan encara per determinar per part dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.  

Donada l’espectacularitat  i visibilitat de l’incendi, durant tota la tarda hi va haver un gran ressò als mitjans de comunicació i xarxes socials, amb fotografies i comentaris, molts d’ells de suport als mitjans d’extinció. 

Durant aquest 2016, i desprès d’un estiu amb unes condicions extremes, s’han detectat 129 focs a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un total de 38,16 Ha cremades.

Dins el Parc Natural s’han comptabilitzat 72 focs, un nombre molt superior a la mitjana del període 1990-2015, calculada en 47 focs per any. Gràcies a la detecció i intervenció ràpida del dispositiu de prevenció que coordina el Consorci, la mitjana de d’hectàries calcinades per incendi és de 0,38 Ha, valor inferior a la mitjana del període 1990-2015 situada en 0,41 Ha/incendi.

 

Distribució per sectors de les superfícies cremades i del nombre d'incendis (a data: 19/09/2016)

Sector

Núm. de focs

Superf. total (Ha)

Arbrat (Ha)

Collserola

72

27,71

0,73

Garraf

27

7,28

1,68

Marina

17

1,96

0,03

Vallès

13

1,21

0,14

Total AMB

129

38,16

2,58

 

L’incendi d’ahir va afectar una zona de matoll on es donen focs recurrents i per tant la vegetació hi està força adaptada. La recuperació de l’espai passarà per convertir-se,  de manera natural, en un prat d’albellatge, una formació vegetal considerada per la comunitat científica com una irradiació de les sabanes africanes dins del mosaic mediterrani. Aquests ambients oberts són àrees de gran interès ecològic, com ho demostra la fauna que hi viu, malgrat que a primer cop d'ull poden semblar espais empobrits per la manca d'arbres. Actualment, amb l’abandó de la pastura, s'observa una clara relació entre la distribució d'aquests prats i la freqüència dels incendis que es produeixen a la zona.

Mapa de la zona cremada. Font: CPNSC
Imatges del moment de l'incendi. Font: CPNSC

Més informació:

 

CPNSC, 20/09/2016

compartir