-- 23/03/2023

Aquesta setmana s’ha portat a terme una intervenció paisatgística de bioenginyeria a la cua del pantà de Vallvidrera. Una actuació promoguda per la Universitat de Barcelona, en el marc del màster d’Ecologia, gestió i restauració del medi natural de la Universitat de Barcelona, amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona (Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi) i d’acord amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

intervenció cua del Pantà

La cua del pantà de Vallvidrera és un indret fortament alterat. L’objectiu d’aquesta actuació és la retenció de sediments i la millora de la vegetació per tal de garantir una bona conservació d’aquest espai natural, mitjançant una sessió teòrico pràctica de bioenginyeria del paisatge.

 

Les obres han consistit en la col·locació d’una estructura tipus Cross Vane, en forma d’U, que va de costat a costat de la llera i que concentra el flux al centre. Aquesta estructura consta d’un petit dic d’entramat vegetal a doble paret, que sobresurt uns 50 cm, que permet que l’estructura vegetada passi a formar part de la riba en continuïtat amb el bosc de ribera. La presència de branques vives i mortes crea irregularitats a la superfície de la llera i genera nous hàbitats que afavoreixen la biodiversitat. Un cop la vegetació s’hi ha desenvolupat, esdevé una zona de refugi important per a la fauna.

 

Aquesta actuació pretén aturar la pèrdua de sediments i la consegüent erosió del camí, amb el risc d’exposició i descalçaments d’estructures; d’altra banda, la retenció de sediments alentirà el rebliment del pantà. Finalment, es millora la connexió amb l’espai urbà en la línia de les solucions basades en la natura per millorar els serveis ecosistèmics en el marc del Pla Natura 2021-30. Aquesta millora del pantà de Vallvidrera si que en forma part, dins de l’Acció 8 (Participar activament des de Barcelona en el desplegament del PEPNat de Collserola, per potenciar els seus valors com a espai natural protegit i per nodrir la ciutat de Barcelona de natura) i el projecte 55 (executar projectes de conservació de la riera i del pantà de Vallvidrera, atenent a la seva naturalització, als seus valors de flora i fauna i a la regulació d’usos).


compartir