Balanç i futur de la conservació i la gestió dels sistemes naturals

1 i 2 de juny de 2022

Centre d’Educació Ambiental de Can Coll
Parc Natural de la Serra de Collserola
Cerdanyola del Vallès

Gravació íntegre de les jornades:

FEM BALANÇ
DIMECRES, 1 DE JUNY DE 2022, DE 9 A 18 H

ENCARANT EL FUTUR
DIJOUS, 2 DE JUNY DE 2022, DE 9 A 14.30 H

Programa realitzat

Una cita per conèixer quins han estat els seguiments desenvolupats als sistemes naturals de Collserola els últims trenta anys i quines són les línies de recerca a desenvolupar tenint present els resultats obtinguts, el nou Pla Especial i l’adaptació als escenaris de canvi global.

FEM BALANÇ

DIMECRES, 1 DE JUNY DE 2022, DE 9 A 18 H

9.30 h

Presentació de les Jornades (enllaç al vídeo)

A càrrec del Sr.Xavier Paz Penche, Vicepresident executiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i vicepresident del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
9.45 h

30 anys d’estudis sobre els sistemes naturals de Collserola. (enllaç al vídeo)

A càrrec de Francesc Llimona. Estació Biològica de Can Balasc del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
10.15 h

Coneixement i indicadors de l’estat ambiental de la Serra de Collserola. Sessió 1 (enllaç al vídeo)

Modera:

Josep Germain, Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).

Presentacions:

 • Els seguiments a llarg termini. El cas concret del Butterfly Monitoring Scheme (BMS).
  A càrrec de Toni Arrizabalaga. Museu de Granollers.
 • El seguiment de poblacions de mamífers. El cas dels rat-penats.
  A càrrec de Carles Flaquer. Museu de Granollers.
 • Els amfibis i els ambients aquàtics del Parc.
  A càrrec de Joan Maluquer i Alejandro G. Salmeron. Societat Catalana d’Herpetologia.
 • Els ocells com a indicadors del canvi en el paisatge.
  A càrrec de Francesc Llimona. Estació Biològica de Can Balasc del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
 • El seguiment de la flora amenaçada. La implicació de la ciutadania.
  A càrrec de Glòria Arribas. Responsable dels programes de foment de la participació. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Taula rodona

12.30 h

Coneixement i indicadors de l’estat ambiental de la Serra de Collserola. Sessió 2 (enllaç al vídeo)

Modera:

Agnès Hereter Quintana, Escola d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, UPC.

Presentacions:

 • Diversitat liquènica en la diversitat d’ambients.
  A càrrec d’Antonio Gómez-Bolea. UB.
 • L’atles de mamífers: metodologia i resultats.
  A càrrec de Guillem Molina. UB.
 • L’estudi dels insectes de les capçades. Un projecte pioner.
  A càrrec de Jorge Mederos. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
 • Avaluació de l’estat ecològic de les rieres.
  A càrrec de Núria Bonada. FEHMLAB-UB.
 • Les espècies d’insectes de més interès científic i de conservació.
  A càrrec de Diego Fernández-Ruíz i José Luis Romero.

Taula rodona

16 h

L’escenari del canvi global: reptes de gestió a Collserola (enllaç al vídeo)

Modera:

Santi Sabaté, Director del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA) de la Universitat de Barcelona i investigador del CREAF.

Presentacions:

  • El seguiment i la gestió de les espècies exòtiques invasores.
   A càrrec de Joan Vilamú, Cap del Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
  • Els rapinyaires del Parc Natural. Resistint a les pressions.
   A càrrec de Dani Díaz. Estació Biològica de Can Balasc del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
  • El cas del senglar. Canvis ecoetològics i de la gestió de les seves poblacions.
   A càrrec de Seán Cahill. Estació Biològica de Can Balasc del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
  • Els canvis en l’ús públic del Parc: seguiment i gestió.
   A càrrec de Marta Doñoro, Cap del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
  • La gestió forestal i la prevenció dels incendis en un escenari de canvi.
   A càrrec de Joan Capdevila, Cap de Secció del Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Taula rodona

17.30 h

Tancament de la jornada. (enllaç al vídeo)
A càrrec de Raimon Roda, Director Gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

ENCARANT EL FUTUR

DIJOUS, 2 DE JUNY DE 2022, DE 9 A 14.30 H

9.30 h

Presentació de la sessió. (enllaç al vídeo)
A càrrec de Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

9.45 h

El paisatge agroforestal, en temps d’incerteses. (enllaç al vídeo)
A càrrec de Robert Savé. IRTA.

10.15 h

Canvi global i gestió dels espais naturals metropolitans. (enllaç al vídeo)
A càrrec de Joan Pino. CREAF.

10.45 h

Collserola, espai de la xarxa Natura 2000. Reptes i oportunitats. (enllaç al vídeo)
A càrrec Pau Sainz de la Maza. Generalitat de Catalunya.

11.45 h

El seguiment, la recerca i els indicadors de l’estat del medi natural a la Xarxa de Parcs. (enllaç al vídeo)
A càrrec de David Carrera, Cap de la Subsecció de Conservació de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

12.15 h

El PEPNat: objectius del nou planejament. La recerca i el seguiment dins l’estratègia de gestió. (enllaç al vídeo)
A càrrec d’Eugènia Vidal i Laura Cid, equip redactor del PepNat, Àrea Metropolitana de Barcelona.

12.45 h

Taula debat i conclusions de les jornades: balanç i futur de la gestió i conservació dels sistemes naturals. (enllaç al vídeo)
Modera, Raimon Roda, Director Gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

14 h

Tancament de les jornades. (enllaç al vídeo)
A càrrec del Sr. Isidre Sierra, Vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona-Responsable de les polítiques Agro-Forestals Metropolitanes i del Sr. Valentí Junyent, Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona..

#RecercaCollserola22