-- 19/07/2021

El passat divendres 9 de juliol el Centre d’Educació Ambiental de Can Coll va acollir una nova edició de la Nit dels Ratpenats a Collserola, una proposta dinamitzada des del Museu de Ciències Natural de Granollers per apropar i conèixer aquest grup de mamífers voladors.

A l’activitat, que va consistir en una xerrada introductòria i una sessió d’observació i estudi de camp nocturna, van assistir un total de 35 persones de totes les edats. Aquesta fita que es porta a terme any rere any des de fa 17 per part dels tècnics del Museu de Ciències Naturals de Granollers és una oportunitat fantàstica per conèixer de prop i saber més sobre aquest grup de mamífers tan habitual al nostre voltant com alhora desconegut. En aquesta ocasió, les persones assistents van poder observar de ben a prop l’activitat de la colònia de pipistrel·les de vores clares (Pipistrellus kuhlii ) que nidifiquen a la teulada de la masia. La sortida i vol de més d’una quarantena d’exemplars que van engalanar el cel crepuscular de l’era de l’edifici i de l’entorn de l’alzina centenària, l’esplanada i la bassa. Tanmateix, els assistents també van poder observar les caixes refugi per ratpenats que es troben instal·lades en punts concrets dels murs de Can Coll i aprendre més sobre com utilitzar aquests recursos de suport per la fauna en el seu entorn proper.

Malgrat que no sigui un fet àmpliament conegut, els ratpenats (Chiroptera) són el segon ordre més nombrós dintre del entre els mamífers, just per darrera dels rosegadors. Al món hi viuen al voltant de 1.400 espècies diferents de ratpenats (el 25% de les 5.500 espècies de mamífers que s’estima existeixen), distribuïdes al llarg i ample del planeta a excepció de l’Antàrtida.

Els quiròpters són un grup d’animals ben singular. Poden arribar a viure fins a 40 anys i en troben de ratpenats grans que arriben a fer 2 metres d’envergadura d’ales fins aquells tan petits que el seu cos fa la mida d’una polzada i una envergadura d’ales no més gran dels 20 centímetres. Alhora, la seva morfologia, esquelet i teixits, està adaptada perfectament al vol (són l’únic mamífer que vola) i a poder descansar i hivernar cap avall penjat de roques sense esforç. No són organismes cecs, tot i que comunament es pensi, però per volar i comunicar-se disposen d’un complex sistema d’ultrasons molt eficient a l’hora de caçar insectes. De fet, aquesta important funció de control de les poblacions d’invertebrats és clau per al manteniment de l’equilibri ecològic dels ecosistemes; no en va, s’estima que poden arribar a menjar el 20% del seu pes en insectes al llarg d’una nit el que al llarg de tot un any suposaria de l’ordre d’uns 60.000 insectes per individu.  A Catalunya en podem trobar fins a 30 espècies diferents de ratpenats, totes elles insectívores, tot i que en altres zones del planeta els ratpenats també poden ser frugívors. De sang, només hi ha 3 espècies al món que en xuclin, i no pas a persones.

A Collserola hi són presents 9 espècies de quiròpters: el nòctul petit (Nyctalus leisleri), el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus), el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii), el ratpenat dels graners (Eptesicus serotinus), la pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), la pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), el ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis) i la pipistrel·la de vores clares (Pipistrellus kuhlii).  Precisament aquesta darrera espècie va ser la protagonista principal de la passada nit dels ratpenats a Can Coll.

L’estudi de seguiment dels ratpenats que es realitza al Parc combina 4 metodologies diferents (instal·lació de caixes niu, recomptes d’animals en punts d’hivernació, captures a zones específiques per al seguiment de la població, anàlisi de les espècies presents mitjançant detecció d’ultrasons), per a tenir un coneixement més ampli i significatiu de la presència de ratpenats.

Per saber més sobre les properes dates i llocs de celebració de la Nit dels Ratpenats o bé per saber més sobre la diversitat de ratpenats a Catalunya, el seu seguiment i com contribuir al seu coneixement i conservació, us animem a consultar el web www.ratpenats.org

compartir