Els grup dels ratpenats s’han convertit en un dels eixos de recerca i de conservació del Parc Natural de Collserola. Entre les dades més destacades fruit d’aquesta recerca s’hi pot incloure la presència d’algunes espècies de ratpenats forestals estrictes inesperades com la cita de ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) i els nòctuls petits (Nyctalus leisleri), aquests darrers ocupant caixes refugi. Per altra banda el retorn dels ratpenats de cova (Miniopterus shrebersii) a la mina de Can Rabella s’ha convertit en un dels eixos d’estudi i de mesures de conservació, com l’inundament de l’entrada de la cavitat.

L’estudi de ratpenats realitzat al Parc combina 4 metodologies diferents, per a tenir un coneixement més ampli i significatiu de la presència de ratpenats.

  • Seguiment de caixes refugi – El Parc Natural de Collserola consta de 6 estacions de caixes refugi. Cada estació està formada per un mínim de 3 i un màxim de 5 caixes per tal de cobrir diferents orientacions.
  • Seguiment de la Mina de Can Rabella – El seguiment de la mina consisteix en realitzar un recompte dels animals que surten de la cova, des del primer individu fins que l’activitat dels animals a la sortida de la cova és molt baixa. Posteriorment s’accedeix a l’interior per observar la possible presència d’animals morts.
  • Sessió de captures – La metodologia consisteix en la col·locació de fils de nylon sobre l’aigua juntament amb una xarxa de 18 metres amb un aparell, anomenat reclam, amb crits socials de Nyctalus leislerii per augmentar l’eficàcia de les xarxes en el cas l’espècie objectiu estigués commutant per la zona.
  • Seguiment de QuiroHàbitats – Per últim, també es realitza el seguiment de poblacions de ratpenats mitjançant la col·locació de detectors d’ultrasons. El protocol de col·locació consisteix en l’instal·lació de dos detectors d’ultrasons per quadrícula. Basant-se en el rang de mobilitat que poden realitzar els ratpenats durant una nit per desplaçar-se a les zones de caça s’ha dut a terme una divisió de l’àrea del Parc Natural de Collserola en quadrícules de 10×10 km