-- 18/08/2022

La concessió, per a 35 anys, inclou la gestió integral de tot l’espai ocupat pel restaurant situat a aquesta emblemàtica masia del Parc Natural.  Les propostes de gestió es poden presentar fins a finals d’octubre de 2022.

Situada en una les portes d’entrada més importants del Baix Llobregat al Parc Natural de la Serra de Collserola, la masia de La Salut, també anomenada Casa Gran de la Gleva, acull un bar-restaurant.

Es tracta d’una edificació inclosa dins el catàleg de masies del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de Collserola, propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’ús i la gestió de la qual està adscrita al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) des de l’any 1988.

El paratge on es situa la finca és lloc de trobada lligat a la tradició dels aplecs i dels romiatges, situat molt a prop de la població de Sant Feliu de Llobregat, sobre un vessant suau modelat per la riera de la Salut i presidit per la presència destacada del puig d’Olorda.

L’equipament, a tocar de l’Àrea de Lleure de La Salut de Sant Feliu, ha sortit a concessió per a 35 anys i inclou la gestió i manteniment de tots elements que integren aquest equipament d’ús públic situat a la planta baixa de la masia.

Per poder optar a la licitació cal presentar, entre d’altres, una memòria descriptiva del projecte que a desenvolupar i una proposta econòmica respecte el cànon anual i l’import destinat a millorar les instal·lacions del bar-restaurant. Cal destacar que aquesta concessió implica la realització d’unes obres de remodelació i adaptació a normativa que hauran de ser assumides pel nou concessionari.

Les propostes es poden presentar fins a finals d’octubre i està previst que el procés de concurs finalitzi a finals d’any. Cal tenir present que caldrà, de forma obligatòria, haver fet una visita a l’equipament, la data fixada per la qual serà publicada a la Plataforma de contractació.

Podeu trobar tota la documentació d’aquest procediment en el següent enllaç.

 

Text actualitzat: 18/08/2022

compartir