Can Bell

Codi a l'inventari del PMC: T41-p
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès

Masia d’estructura clàssica, de planta quadrangular, amb planta baixa, pis i coberta a doble vessant. El parament de la construcció tot i que en alguns punts apareix arrebossada, està fet de paredat mix, alternant maons i pedres on es detecten un bon nombre de reformes. al façana de devant destaca la porta d’entrada amb un carreu amb inscripció a sobre, així om la finestra renaixentista d’acurada decoració. Al damunt del portal d’entrada hi ha una llosa amb la inscripció “Domine-Bell de Mas Sanctus-Abe Maria Purisssima”, envoltant una creu buidada a la pedra amb cercols al final dels braços (creu “pomé”) i que sembla que porta la data de 1525