Can Maimó

Codi a l'inventari del PMC: T21
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: El Papiol

Casa pairal formada per un conjunt d’edificacions que tanquen un barri o pati d’accés amb una gran portalada en arc carpanell. El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta de teula àrab carener perpendicular a la façana principal. Tant el portal com les obertures del primer pis estan emmarcades amb pedra i amb les llindes datades en 1668, el balcó central, i 1602, la finestra de la dreta. Situada a la cantonada sud-est i unida a l’edifici principal per una pèrgola hi ha una capella dedicada a la mare de Déu del Carme.