Can Monmany

Codi a l'inventari del PMC: T22-p
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès

Masia ubicada al peu del Puigmadrona, en el terme de Sant Cugat del Vallès. El nom era Mas Brunet, fins el1639 que la va adquirir la família Monmany. Poc a poc van anant comprant altres propietats, com el Mas Roig, Can Canyelles, etc. i ampliant l’hisenda. El segle XIX va ser l’època de màxima esplendor, amb l’elaboració de vins, xampanys i oli que exportaven a França. Fou en aquesta època que en Francesc Olivé i Monmany va realitzar les obres d’ampliació, construint la torre central amb rellotge, la capella, les torretes de defensa, etc.