-- 22/11/2023

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha renovat la seva memòria de gestió anual per fer-la més sintètica, visual i entenedora.

S’ha enllestit la Memòria de gestió 2022, amb una renovació total del format i dels continguts d’aquest document, amb la voluntat d’actualitzar-lo als nous formats i per facilitar la lectura i comprensió de la informació, adaptant els continguts per destacar els projectes i les accions més significatives de l’any i millorant el tractament gràfic de la informació i les dades. 

 

El resultat és una nova memòria de gestió, més sintètica i visual, que recull l’activitat portada a terme pel Consorci al llarg de l’any. El document, en format digital i amb enllaços externs per ampliar les informacions presentades, està dividit en cinc àmbits principals relacionats amb la gestió de l’espai natural protegit. 

 

A més d’aquests grans blocs de contingut, la memòria incorpora una descripció bàsica del Parc, la informació institucional de l’ens (organització interna, equip humà, pressupost, etc.) i un apartat específic dedicat a les novetats respecte a la implementació del nou Pla especial aprovat definitivament l’any 2021. 

La memòria de gestió 2022 del Consorci del Parc Natural de Collserola es pot consultar al web del Parc: https://parcnaturalcollserola.cat/memories/

compartir