-- 23/03/2023

Aquesta instal·lació pot acollir ramats de cabres i ovelles i és una infraestructura important per a la prevenció d’incendis i la gestió de la biodiversitat del Parc Natural.

Fins al 30 de març es poden presentar ofertes per a la gestió de l’equipament ramader de Ca n’Oller. Un infraestructura bàsica per al manteniment de les franges de prevenció d’incendis forestals i repoblacions forestals existents en el sector nord-oriental del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Tota la informació sobre aquesta licitació està disponible a la seu electrònica del Consorci.

 

La pastura és una de les eines de prevenció d‘incendis forestals i de gestió de millora d’hàbitats que s’impulsa des del Pla Agropecuari del Parc Natural i que prioritza el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Es tracta d’una activitat amb una gran incidència territorial i molt important per al manteniment del paisatge i millora de la biodiversitat, les comunitats rurals i l’obtenció d’aliments i altres productes de forma sostenible.

 

La finca de Ca n’Oller, situada al TM de Montcada i Reixac, té una superfície de més de 70.000 m2 i disposa d’instal·lacions ramaderes i tots els serveis per dur a terme una activitat pecuària amb ovelles, cabres o ramats mixtos de fins a 500 caps de bestiar. El pressupost de la licitació és de 38.841,00€ (IVA inclòs), per a un període de 20 mesos a comptar des del maig de 2023, prorrogables per dos anys més.

 

El ramat d’aquesta instal·lació està previst que pasturi pels termes municipals de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Barcelona, més concretament als àmbits del Torrent de Tapioles, Can Cuiàs, Torrent de Sant Iscle, Turó de Montcada i vessant de Barcelona (vall de Can Masdeu i límits dels barris de Canyelles, Roquetes, Torre Baró i Ciutat Meridiana).

 

L’impuls de la ramaderia és també una línia prioritària dins el projecte Alimentem Collserola, de transició agroecològica del Parc Natural de la Serra de Collserola.

compartir