El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró, i el gerent de Medi Ambient de l’Institut Cerdà, Miguel Hernández i el director-gerent del  Consorci del Parc, Marià Martí,  han presentat avui, al Centre d’Informació del  Parc Natural de Collserola, els resultats del projecte de recerca “Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits a Catalunya”, que duu a terme una anàlisi de l’activitat econòmica i social que generen 16 espais naturals protegits catalans.

L’estudi encarregat per la Fundació de “la Caixa” a l’institut Cerdà, te per objectiu principal posar en valor l’impacte econòmic i social dels espais naturals protegits a Catalunya. Amb aquesta finalitat, s’han analitzat 16 dels espais protegits existents a Catalunya. Per realitzar l’estimació dels ingressos associats a les diferents activitats de serveis, s’han utilitzat les memòries dels propis espais, així com dades de la Generalitat de Catalunya i enquestes presencials a més de 5.800 persones.

Llegiu la noticia sencera

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/286882/espais-naturals-protegits-catalans-generen-mes-5100-llocs-treball

compartir