Resultats dels darrers estudis de fauna al Parc Natural

-- 19/02/2024 Al Parc Natural es fa el seguiment a llarg termini de diversos…


Memòria de gestió del Consorci 2022

-- 22/11/2023 El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha…


Informe sobre l’estat ecològic, hidrològic i de conservació de la riera de Vallvidrera

-- 05/04/2023 El Consorci acaba de rebre l’informe i diagnosi de l’estat…


Acord per a la custòdia de la finca de les Llicorelles a Molins de Rei

-- 04/04/2023 El Consorci, l’Ajuntament i la Societat Catalana d’Herpetologia…


Balanç de les Jornades de Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola

-- 16/06/2022 La trobada ha tingut un doble objectiu: posar en valor els…


En marxa el seguiment de la població de la processionària del pi al Parc

-- 27/07/2021 Durant els mesos d’estiu, i mitjançant la captura amb…


Estudi dels artròpodes de més interés al Parc Natural de Collserola

Durant aquest any 2019, s’ha dut a terme un estudi dins del Parc de…


Seguiment d'amfibis al pantà de Vallvidrera i a les basses del PNSC

El seguiment d’amfibis al PNSC s’ha focalitzat en comprovar la…


Seguiment de ratpenats al PNSC

Els grup dels ratpenats s’han convertit en un dels eixos de recerca…


Seguiment de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a Collserola

Aquest estudi consisteix a avaluar anualment l’estat en què es troba…


Biodiversitat entomològica de les capçades dels boscos

Des del 2009, es porta a terme un seguiment a llarg termini sobre la…


Programa de seguiment de l’avifauna del Parc de Collserola (Programa SYLVIA)

El Programa SYLVIA és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia…


Programa SEMICE (seguiment de micromamífers comuns a Espanya)

El seguiment dels petits mamífers (espècies menudes dels ordres dels…


Pla de seguiment dels ropalòcers (papallones diürnes)

Els ropalòcers són indicadors ambientals per excel·lència atesa la…


Flora prioritària i d’interès local

D’acord amb el Pla estratègic de conservació dels hàbitats i de la…


Seguiment de la població de senglar (Sus scrofa)

El senglar és l’únic mamífer de mida gran a Collserola. La seva…


Seguiment de l’esquirol (Sciurus vulgaris)

L’esquirol és, sense dubte, el mamífer més directament lligat als…


Seguiment de la migració de rapinyaires

Des de l’any 1988, durant els mesos de setembre i octubre ornitòlegs…


Seguiment de les comunitats de rapinyaires nidificants

Els ocells rapinyaires són uns dels millors bioindicadors de cara a…


Seguiment del procés d’invasió del rossinyol del Japó (Leiothrix lutea)

Des de l’any 1998, aquesta espècie exòtica que presenta una singular…


Seguiment de l’avifauna del Parc: seguiment de les poblacions d’ocells nidificants i hivernants

Línia de treball iniciada l’any 1987 que permet disposar, en aquest…


Estudi del paisatge sonor del Parc Natural

Línia de treball novedosa basada en la tecnologia de gravació que…


Les latrines de geneta, un recurs per a altres espècies

Un estudi realitzat pels investigadors de l’Estació Biològica del…


Primera aproximació a l’ecologia acústica a Collserola

L’Estació Biològica del Parc (Can Balasc) inicia un ambiciós…


El paper dels ratolins en la dispersió dels aglans

Una nova tesi promoguda pel CREAF a la parcel·la de bosc…