-- 28/06/2023

El control d’espècies invasores obliga a buidar parcialment i de manera periòdica el pantà per tal d’intentar eliminar les espècies de més impacte negatiu sobre l’ecosistema.

El pantà de Vallvidrera ha estat històricament un dels punts de Collserola amb major diversitat d’amfibis. El seguiment de les poblacions d’amfibis al pantà de Vallvidrera fet per la Societat Catalana d’Herpetologia els darrers anys ha posat de manifest que durant el 2022, per segon any consecutiu, no s’han detectat algunes de les espècies exòtiques presents anteriorment i que tenen un fort impacte negatiu sobre aquest ambient aquàtic, com el carpí daurat (Carassius auratus) i el cranc roig americà (Procambarus clarkii). Aquest fet demostra que els buidatges periòdics del pantà tenen una gran efectivitat. Tanmateix, el nombre d’exemplars de misgurn (Paramisgurnus dabryanus), inclòs al catàleg nacional d’espècies invasores i objecte d’un Pla d’erradicació, va augmentar durant el 2022 degut a que el pantà no es va buidar els darrers dos anys.

 

El misgurn és un peix invasor originari de la Xina i altres punts d’Àsia Oriental del qual a Espanya actualment només s’ha confirmat la seva presència al pantà de Vallvidrera. Per això és prioritari dur a terme actuacions que puguin erradicar aquesta espècie, o com a mínim controlar-lo el màxim possible; d’una banda, per recuperar el bon estat ecològic de l’ecosistema aquàtic del pantà i millorar l’estat de la seva comunitat d’amfibis, i per altra banda per intentar impedir que la població de misgurn pugui créixer, amb al risc que es pogués escapar aigües avall. Per tant, el període estival és el moment més oportú per reduir el nivell de l’aigua al pantà, coincidint amb el moment de mínima presencia d’estadis larvaris (capgrossos) dels amfibis i també per ser l’època més seca.

compartir