-- 02/03/2023

  • El Consorci del Parc Natural renova la flota de vehicles que circulen per Collserola i aposta pels vehicles 100% elèctrics o híbrids endollables
  • S’han substituït vehicles amb més de 15 anys d’antiguitat que utilitzaven els guardes i serveis tècnics del Parc 
  • S’han instal·lat punts de recàrrega als principals equipaments del Parc: al Centre d’Informació del Parc, Can Coll i Can Balasc i es treballa en la instal·lació de plaques fotovoltaiques que serveixin per alimentar els carregadors dels vehicles.
  • D’acord amb les directrius del PEPNat es pretén assolir un nou model energètic no dependent dels combustibles fòssils mitjançant la implantació de fonts d’energia renovables que fomentin l’autosuficiència energètica.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola aposta per la mobilitat sostenible dels guardes i persones treballadores al Parc iniciant una renovació de la flota de vehicles. Aquest any 2023 ja s’han renovat 5 vehicles. S’han substituït 1 furgoneta, 2 cotxes i 2 motos que utilitzaven els guardes del Parc i que funcionaven amb combustibles fòssils (gasoil i gasolina) per vehicles 100% elèctrics o híbrids endollables i específicament per:

  • 1 furgoneta 100% elèctrica
  • 1 cotxe turisme 100% elèctric
  • 1 cotxe turisme híbrid endollable
  • 2 motos 100% elèctriques

 

Alhora, s’han instal·lat punts de recàrrega per aquests vehicles als principals equipaments del Parc per poder carregar els vehicles i utilitzar-los diàriament pels desplaçaments dins del Parc i entre els diferents equipaments. 

 

Aquests 5 vehicles, en el seu conjunt, efectuaven una mitjana de 33.000 quilòmetres cada any i, per tant, amb aquesta renovació es calcula que es reduiran molt les emissions de gasos contaminants associats a la combustió d’aquests vehicles com són els òxids de nitrogen (NOx), les partícules (PST), el monóxid de carboni (CO) o el diòxid de carboni (CO₂) un dels principals gasos d’efecte hivernacle. S’ha calculat que, amb aquesta renovació, es deixaran d’emetre 3,28 tonelades de CO₂ cada any a l’atmosfera.

 

La previsió és anar renovant la flota per buscar un parc mòbil amb menys emissions. Això es pretén aconseguir amb la substitució de vehicles de combustió per vehicles elèctrics, però també amb la instal·lació de plaques solars que puguin generar electricitat, tant pels vehicles com pels edificis i equipaments. En aquest sentit, s’ha iniciat una diagnosi de la situació energètica dels edificis per poder executar en el futur projectes de rehabilitació energètica als 4 equipaments que gestiona el Consorci. 

 

Aquestes actuacions s’impulsen per fer front a l’emergència climàtica i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle al Parc Natural de la Serra de Collserola.  D’acord amb les directrius del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) es pretén assolir un nou model energètic no dependent dels combustibles fòssils mitjançant la implantació de fonts d’energia renovables que fomentin l’autosuficiència energètica al Parc.

compartir