En data 29 de juny de 2017 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Consultiu. En el decurs de la reunió, el Sr. Josep Mascaró va referir diversos projectes i avantprojectes en fase d’elaboració, com ara els relatius al tancament cinegètic del Pantà de Vallvidrera, la pavimentació del camí de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, els entorns de Vil·la Joana, l’arranjament d’accessos i senyalística del Parc al terme municipal de Barcelona o l’arranjament de 29 fonts del Parc.

Així mateix, els membres de la Plataforma Cívica de Defensa de Collserola van informar sobre una denúncia a la fiscalia presentada per l’ADENC, en relació a un projecte d’obres de canalització de gas que havia de transcórrer pel parc, en àmbit de la xarxa Natura 2000, i van explicar les consideracions que van fer arribar a la Comissió redactora del Pla Especial en la seva darrera reunió.

També va ser objecte de debat, entre d’altres qüestions, una proposta de modificació puntual del PGM a l’àrea de contacte amb Collserola, presentada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que afecta el torrent del Duc i la carretera de la Sanson, referida per un representant dels Amics de la Natura de Sant Feliu.

Finalment, i a partir del posicionament expressat per la Comissió Executiva del Consorci respecte a les entitats candidates a formar part del Consell, es va acordar mantenir el model actual de funcionament d’aquest òrgan quant a la representativitat, en entendre que qualsevol canvi haurà de ser fruit d’un debat participatiu i tenint en compte que els seus membres hauran de tenir presència o interessos al Parc.