El 9 de desembre de 2019, va tenir lloc la segona sessió ordinària de l’any. En el decurs d’aquesta sessió, es va presentar la Taula d’entitats col·laboradores del Parc, constituïda per 40 membres, amb l’objectiu, entre d’altres, de preservar, restaurar i potenciar els recursos naturals del Parc, així com el seu equilibri ecològic. També es va fer especial incidència a la prohibició de la pràctica de l’escalada esportiva i altres tècniques de progressió vertical amb cordes a les Escletxes del Papiol. Finalment, cal destacar l’adopció, per unanimitat, d’un acord relatiu a l’adopció de mesures tècniques pal·liatives en els permisos de construcció de les noves edificacions al Parc per evitar el xoc de les aus als vidres.