-- 09/08/2018

  • A partir del 9 d’agost s’obre el termini legal d’informació pública per a la consulta i presentació d’al·legacions del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat inicialment el passat 24 de juliol pel Consell Metropolità.
  • Durant tres mesos, l’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, el document complet del PEPNat es troba disponible a la pàgina web www.amb.cat i presencialment al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Procés de participació ciutadana

Continua obert el procés participatiu iniciat ja l’any 2015, on tots els ciutadans, entitats i veïns interessats poden fer aportacions de millora, comentaris i propostes per tal que les administracions competents conjuntament amb la societat construeixin i millorin el futur d’aquest espai natural. Les aportacions es poden fer mitjançant internet https://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-urbanistics/pepnat-collserola/formulari-collserola o bé presencials a les sessions que es duran a terme a la propera tardor.


Dades de contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona

Premsa@amb.cat

93.506.93.78

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

compartir

Més informació