La varietat de tomàquet ‘Mandó de Collserola’ s’ha conservat des de fa generacions a la masia de Can Mandó, a la vessant solana del fondal de la Budellera, al nord de Vallvidrera i el Tibidabo i dins el Parc Natural de la Serra de Collserola.

El tomàquet ‘Mandó de Collserola’ és una varietat tradicional local que es caracteritza principalment pel seu fruit gran, ple, saborós, de forma esfèrica-aplanada i de pell fina de coloració vermell-ataronjat, amb les fulles arrugades i els folíols de forma i distribució irregulars.

 

Caracterització agromorfològica, sensorial i química

Al setembre de 2010, es van proporcionar llavors d’uns quants tomàquets d’aquesta varietat a la Fundació Miquel Agustí per incloure-la al projecte de recuperació de l’agrobiodiversitat, a través de l’ús, en els espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya i, concretament, en l’estudi ‘Varietats tradicionals de tomàquet catalanes, caracterització agromorfològica, sensorial i química de 13 varietats’.

Aquest estudi es va dur a terme durant el cicle vegetatiu de 2011 i els resultats es varen publicar el desembre de 2011 al web de la Fundació Miquel Agustí (www.fundaciomiquelagusti.com). En la discussió dels resultats i les conclusions d’aquest estudi es destaquen 3 varietats com a molt prometedores, una de les quals és el tomàquet ‘Mandó de Collserola’.

 

Estratègia de conservació

Amb els resultats de l’anterior estudi, es va creure convenient continuar l’estudi del tomàquet ‘Mandó de Collserola’ per garantir la conservació de la varietat aplicant estratègies de multiplicació de la llavor que assegurin la puresa varietal original i evitin la transmissió de patògens per la llavor.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la Fundació Miquel Agustí van acordar continuar treballant en la revaloració dels recursos fitogenètics conservats al Parc. L’objectiu final és posar a disposició dels agricultors de Collserola el material seleccionat associat a les produccions locals i sustentat en la conservació de la biodiversitat agrícola.

Les actuacions que s’estan duent a terme en el marc de l’estratègia de seguiment i conservació d’aquest tomàquet són:

1- Avaluar si existeix variabilitat dins les poblacions cultivades i desenvolupar protocols per garantir la variabilitat.

2- Avaluar si existeixen similituds entre la varietat ‘Mandó de Collserola’ i altres varietats locals.

3- Multiplicar la varietat per comercialitzar-la i garantir-ne la seva conservació.

4- Tractaments fitosanitaris de desinfecció de la llavor per tal d’evitar la transmissió de patògens.

5- Donar-la a conèixer als productors locals i fer-ne promoció.

6- Avaluar diferents tècniques de conducció del cultiu sobre el comportament agronòmic i la qualitat del tomàquet.

Marca de Garantia producte de Collserola