-- 16/06/2020

En les properes setmanes es posaran en marxa els treballs de manteniment de franges de prevenció d’incendis al voltant dels nuclis habitats del Parc Natural de Collserola situats dins el terme municipal de Barcelona
Franja de protecció al voltant d’un dels nuclis habitats del Parc. Font: Arxiu CPNSC

A partir de l’última setmana de juny es començarà a fer el manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals, treballs que es realitzaran abans de l’estiu principalment a les franges dels vessants sud i sud-oest del Parc. Aquests treballs consistiran principalment en desbrossades de l’estrat herbaci i eliminació de matolls secs. Les precipitacions caigudes durant les últimes setmanes han afavorit uns creixements considerables dels estrats herbaci i arbustiu, mantenint encara durant el mes de juny un alt contingut hídric en la vegetació.

Durant el període d’alt risc d’incendi s’aturaran els treballs forestals, per continuar els treballs de prevenció a partir del 15 de setembre, sempre i quan les condicions atmosfèriques ho permetin. En aquesta segona fase es faran els treballs de manteniment de les franges als vessants obacs del Parc i al perímetre dels barris de muntanya.

El treballs permetran deixar els espais forestals propers als habitatges d’aquestes zones de la serra més preparats per a les èpoques d’alt risc d’incendi, i en el cas que s’iniciï un foc, facilitar-hi les tasques de vigilància i d’extinció.

L’actuació implica el manteniment de 174,5 hectàrees de franges de prevenció, situades en terrenys perimetrals del Parc en contacte amb les zones urbanes. Aquests treballs es fan en el marc de la col·laboració entre el Consorci del Parc Natural de Collserola i l’Ajuntament de Barcelona. La previsió és que els treballs finalitzin abans d’acabar l’any.

La legislació en matèria de prevenció d’incendis obliga habitatges aïllats i nuclis de població situats a zona forestal, o a menys de 500 metres de terreny forestal, a disposar de les franges de prevenció, unes actuacions que necessiten un manteniment periòdic.

compartir