-- 29/04/2021

En les properes setmanes es posaran de nou en marxa els treballs de manteniment de franges de prevenció d’incendis al voltant dels nuclis habitats del Parc Natural de Collserola situats en el terme municipal de Barcelona
Franja de protecció al voltant d’un dels nuclis habitats del Parc. Font: Arxiu CPNSC

A partir de l’última setmana d’abril es reprendran els treballs de manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals, que es faran abans de l’estiu, principalment a les franges de les vessant sud i sud-oest del Parc. Aquestes feines consisteixen principalment en desbrossades de l’herba i eliminació de matolls secs.

Durant el període d’alt risc d’incendi s’aturaran els treballs forestals, per, a partir del 15 de setembre, sempre i quan les condicions atmosfèriques ho permetin, continuar els treballs de prevenció. En aquesta segona fase es faran els treballs de manteniment de les franges als perímetres dels barris de muntanya amb exposicions més orientades al N, NE i NO.

El treballs permetran deixar els terrenys forestals propers als habitatges d’aquestes zones més preparats per facilitar les tasques de vigilància i d’extinció.

Tallada i retirada d’un arbre de grans dimensions (pi pinyer) tombat per un temporal de vent l’any 2020 a Vallvidrera (Barcelona) al costat d’habitatges en zona forestal.

L’actuació a tot el municipi implica el manteniment de 17 hectàrees de franges de prevenció situades en terrenys perimetrals del Parc en contacte amb les zones urbanes, a més de la tallada d’arbres amb risc de caiguda sobre tanques, edificacions o altres infraestructures. Aquests treballs es fan en el marc de la col·laboració existent entre el Consorci del Parc Natural de Collserola i l’Ajuntament de Barcelona. La previsió és que les tasques finalitzin abans de finalitzar l’any. La tardor i l’hivern també són moments importants en l’execució de tasques preventives davant de possibles incendis.

El manteniment de franges de protecció al voltant de les zones habitades i dels camins de la Xarxa de Prevenció d’Incendis del Parc Natural és una de les actuacions més visibles.

La legislació en matèria de prevenció d’incendis obliga habitatges aïllats i nuclis de població situats a zona forestal o a menys de 500 metres de terreny forestal indica que les franges de prevenció són obligatòries, i són unes actuacions que necessiten un manteniment periòdic.

compartir