A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/capsal_plaagropecuariCAT.htm

Pla agropecuari

Pla agropecuari | Marca de garantia | Xai de Collserola | Tomàquet Mandó | Mandarines de Can Carlets

Les zones agrícoles formen part del mosaic paisatgístic i tenen un paper rellevant com a generadores de rendes econòmiques, en la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i en la creació i manteniment de diversitat d’hàbitats, i per tant d’espècies vegetals i animals.

L’objectiu general del Pla Agropecuari és implantar polítiques de foment per promoure la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders per continuar-se desenvolupant de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i que afavoreixen la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.

El Pla estableix les directrius per tal de coordinar l’ordenació agropecuària d’aquest territori d’abast supramunicipal donant resposta a les condicions de context i a les singulars característiques físiques i mediambientals de la Serra de Collserola. La gestió de l’agricultura i la ramaderia al Parc Natural de la Serra de Collserola es centra en les següents línies d’actuació:

Línia 1: Consolidar la superfície agrària, evitant que s’abandonin camps i afavorint la recuperació dels camps abandonats.
Línia 2: Dirigir els mètodes de conreu cap a una agricultura respectuosa amb el medi i, en darrera instància, a una agricultura ecològica.
Línia 3: Reordenar els àmbits dels horts.
Línia 4: Potenciar la pastura controlada.
Línia 5: Facilitar el suport necessari pel correcte funcionament de les explotacions ramaderes i orientar-les cap a mètodes de producció ecològica.
Línia 6: Promoure una xarxa de comercialització i divulgació.
Línia 7: Afavorir la recuperació de varietats tradicionals i races autòctones.
Línia 8: Inventariar les barraques de vinya, els camins ramaders i altres elements relacionats amb la història agropecuària de la serra, per tal de salvaguardar el patrimoni agrícola tradicional.

Així, es podrà donar lloc a una adequada planificació per eradicar la marginalitat i fomentar l’establiment d’una agricultura i una ramaderia econòmicament rendible, ecològicament sostenible i paisatgísticament integrada a l’entorn natural.

Així, es podrà donar lloc a una adequada planificació per eradicar la marginalitat i fomentar l’establiment d’una agricultura i una ramaderia econòmicament rendible, ecològicament sostenible i paisatgísticament integrada a l’entorn natural.

Consolidar superfície Agricultura ecològica Reordenar Pastura controlada
espai agricola ecologica cirerers pastura controlada
comercialització cirereres barraques de vinya
Explotacions ramaderes Comercialització Varietats Autòctones Barraques de vinya

+ informació

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.