-- 22/12/2020

Disponible una nova versió del mapa de camins per a la realització d’activitats fisicoesportives organitzades al Parc Natural de Collserola
Mapa interactiu de camins autoritzables.

Des de 2016, les activitats fisicoesportives organitzades que requereixen d’autorització prèvia dels Serveis Tècnics del Parc han d’ajustar el recorregut al Mapa de camins autoritzables. Fruit de l’activitat i la demanda de les entitats en relació a determinades pistes i camins, a finals de desembre s’ha publicat una actualització d’aquest mapa que modifica sensiblement la versió anterior. 

Així doncs el mapa actual compta amb 320 km de camins disponibles per a les activitats a peu, dels quals 207 km són aptes per a les activitats en bicicleta.

El mapa s’engloba en les diferents accions engegades a finals de 2016 amb l’objectiu d’establir uns nous criteris per a la regulació de les d’activitats fisicoesportives organitzades al Parc Natural de Collserola. 

Per a la selecció de camins es va tenir en compte, entre d’altres, els següents criteris:

  • No incorporar aquells que transcorren per les dues zones de major protecció, dins del Parc Natural: les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga, Can Balasc i la Rierada
  • Minimitzar al màxim el nombre de corriols  
  • Limitar el pas, durant el període de nidificació, pels trams de camins que quedin afectats. 
  • Facilitar connectors urbans per tal de promocionar que les majors concentracions de persones, com són l’inici i el final de les proves, es facin fora del límit del Parc Natural.

L’altre important element de control que es va incorporar va ser la limitació del nombre de participants i del nombre d’activitats anuals de les diferents tipologies acceptades: curses a peu, pedalades, caminades i curses d’orientació.

Cal recordar que la regulació de les activitats organitzades al Parc té com a objectiu vetllar perquè les propostes que es realitzin generin el mínim d’impacte possible. Tota la informació sobre la normativa i el procediment per a sol·licitar una autorització d’activitat al Parc Natural està disponible a https://parcnaturalcollserola.cat/autoritzacions-dactivitats/

compartir