El gaudi per part dels ciutadans, dels espais naturals protegits, no pot comprometre la conservació dels ecosistemes i la seva biodiversitat.

L’augment de la freqüentació dels darrers anys al Parc ha fet que se superin els 3 milions de visitants anuals, amb expectatives i interessos ben diferents. Aquesta situació ha portat el Consorci a fixar-se com a objectiu prioritari, per a aquest mandat, implantar una nova estratègia de gestió que garanteixi l’ús sostenibled’aquest espai.

Per aquest motiu, s’ha constituït una taula de treball, amb els tècnics dels nou ajuntaments del Parc, on es tractaran les diferents accions. Per començar, s’ha consensuat una proposta de mesures per minimitzar l’impacte ambiental i social de les activitats esportives de gran format, que s’aplicarà a partir del gener del 2017.

Aquest any es preveu com a període d’adaptació i començarà a implantar una reducció en el nombre de participants i l’ajustament dels recorreguts al mapa de camins autoritzables que s’ha elaborat per tal d’evitar l’ús de determinats corriols i camins que clivellen la serra. Els nous criteris i el mapa els podeu consultar a l’espai d’autoritzacions del nostre web.

Tant aquests criteris com el mapa estaran sotmesos a possibles variacions, en funció del seguiment que es farà per avaluar l’impacte ambiental i social de la freqüentació en les diferents zones del Parc. El mapa de camins que en resulti haurà de ser el desitjable també per a qualsevol activitat a Collserola.

Els propers mesos la taula de treball analitzarà la situació actual de la bicicleta de muntanya i les mesures correctores que caldrà aplicar.Les Ordenances del Parc estableixen la prohibició expressa de circular per corriols, rieres, camps a través i camins inferiors a 3 metres, així com l’obligació de respectar la preferència dels vianants. És evident que tenim un gran repte per fer i agraïm la col·laboració que ens han ofert algunes entitats ciclistes per reconduir aquest tema.

Tenim present que la funció social de Collserola és cabdal per als ciutadans del seu voltant però cal trobar l’equilibri entre la conservació i l’ús. Les activitats no han de representar cap problema, tot depèn d’on es fan, de quina manera, amb quina freqüència i amb quants participants. No oblidem que parlem d’un Parc Natural, Xarxa Natura 2000 i espai PEIN.

CRITERIS DE REFERÈNCIA PER A ACTIVITATS DE GRAN FORMAT AL PARC

RECORREGUT: Caldrà ajustar-lo al mapa de camins autoritzables (disponible al web)

MÀXIM D’ACTIVITATS i PARTICIPANTS ANUALS A PARTIR DEL 2017

  • 1 Ultratrail – 500 participants
  • 2 maratons – 500 participants
  • 20 curses  – 500 participants
  • 50 caminades – 500 participants
  • 15 pedalades – 200 participants

ADAPTACIÓ PER AL 2016

Les noves activitats hauran de complir els nous criteris acordats. Les activitats desenvolupades els últims anys reduiran el nombre de participants, en funció de la vulnerabilitat i la fragilitat de la zona del recorregut.

ALTRES CONSIDERACIONS

  • S’establiran uns criteris específics per a les curses d’orientació.
  • No s’autoritzaran activitats que transcorrin en horari nocturn.

 

Més informació:

 

CPNSC, 25/04/2016

compartir