Criteris i requisits per a l’autorització de curses d’orientació o rogaines al Parc Natural de la Serra de Collserola