Criteris i requisits per a l’autorització d’enregistraments, filmacions o reportatges amb ús privatiu de l’espai o de caràcter lucratiu