Aquesta mostra fotogràfica presenta 6 mirades personals de la serra. Imatges que revelen un espai natural que ha esdevingut un autèntic privilegi metropolità

Material que es cedeix

– 2 plafons enrotllables de 70 X 100 cm (presentació i sumari)
– 12 plafons enrotllables de 100 X 70 cm (2 fotos per autor)
– 5 siluetes amb tags, de cartró ploma (núvol, masia, geneta i 2 fulles)

Destinataris

Públic en general (Centres cívics, associacions, centres docents, etc.)

Condicions del préstec

Préstec: 102,54 €. Gratuït per entitats consorciades. L’usuari es fa càrrec del trasllat i muntatge de tot el material

Contingut
Fotografies de 6 autors

Informació i préstec

Telèfon  936922916 |  e-mail   cdre@parccollserola.netAdreça postal   Ctra de Cerdanyola a Horta, km 2  08290 Cerdanyola del Vallès