Les zones agrícoles són PAISATGE, CULTURA, SOCIETAT, ECOLOGIA…

 

Material que es cedeix

6 plafons de 70 x 100 cm.
12 magnètics de fauna (plafó 3)
Fungibles: fulls amb receptes de cuina (plafó 1)

Destinataris

Centres cívics, associacions, cooperatives de consum, escoles i AMPAs, etc.

Continguts

Plafó 1. Peces clau. Les zones agrícoles a Collserola. Varietats tradicionals.
Plafó 2. Sobretot plantes. Espècies representatives de conreus i marges. Les “males” herbes. Agricultura ecològica.
Plafó 3. Animals, vénen i van. Fauna característica. El cas del toixó.
Plafó 4. Què diuen les papallones? Especies bioindicadores. El cas de Can Ferriol.
Plafó 5. Tot som pagesos. Activitats educatives vinculades al món rural. Expressions a Can Coll. Els horts escolars.
Plafó 6. Collserola, marca de garantia.

 

Informació i préstec

Telèfon  936922916 |  e-mail   cdre@parccollserola.netAdreça postal   Ctra de Cerdanyola a Horta, km 2  08290 Cerdanyola del Vallès